På B&B Rutgården vill vi visa omsorg för både vår närmiljö, vår globala miljö, och för vara gäster. Vad betyder detta mer konkret?

  • Att du ska kunna vara gäst hos med gott samvete, i trygg förvissning att du valt en anläggning med hållbarhetsfokus.
  • Att vi söker efter lågenergialternativ för belysning och andra el konsumerande artiklar.
  • Att vi använder ett minimum av rengöringsmedel och att de vi nyttjar har miljöcertifiering.
  • Att vi använder svenska råvaror så långt vi förmår, gärna också ekologiska.
  • Att vi försöker hålla nere matsvinnet och strävar efter serveringsformer som understödjer detta.
  • Att vi minimerar förbrukning av engångsförpackningar och plast.
  • Att vi supporterar och även ger dig som ger möjlighet att göra detsamma.
  • Att vår arbetsmiljö präglas av glädje, ärlighet, rättvisa och respekt för varandra. Du som gäst ska märka detta.
  • Att vi är en aktiv part i arbetet med att skapa förutsättningar för en god, hållbar besöksnäring och en levande landsbygd.